Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert
Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert

Kim jesteśmy?

Wywodzimy się z różnych środowisk, są wśród nas leśnicy, programiści, informatycy, doradcy biznesowi i prawni, a także przedsiębiorcy. Przede wszystkim jednak jesteśmy grupą pasjonatów, których łączy jeden cel – aktywizacja polskiego rynku właścicieli i zarządzających lasami. Stworzyliśmy platformę służącą do wymiany poglądów ponad podziałami politycznymi, regionalnymi czy środowiskowymi, miejsce, w którym spotykać się może branża drzewna oraz indywidualni odbiorcy z właścicielami tego dobra narodowego, jakim są polskie lasy.

Naszą ambicją jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego użytkownikom miejsca sprzedaży surowca drzewnego – portalu aukcyjnego dla wszystkich. Sami, będąc właścicielami lasów, wiemy, jak wiele wysiłku trzeba włożyć w trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, pamiętając o nadrzędnym celu – pozostawieniu tego naturalnego bogactwa kolejnym pokoleniom przynajmniej w takim samym, a docelowo lepszym stanie.

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych

Kluczową rolę w Woodmall odgrywa Polski Związek Zrzeszeń Leśnych, który łączy prawdziwych pasjonatów, ludzi działających pro bono i realizujących w sektorze drzewnym jedno z najtrudniejszych i jednocześnie bardzo niedocenianych zadań – konsolidację prywatnych właścicieli lasów, podniesienie ich świadomości ekologicznej, a także wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Portal sprzedaży drewna to także, a może przede wszystkim narzędzie dedykowane prywatnym właścicielom lasów. Więcej drewna w jednym miejscu to szansa zarówno dla sprzedających jak i kupujących.

www.pzzl.pl

Wsparcie w zakeresie IT

Stałe wsparcie w zakresie IT zapewnia zespół JT Weston, który zbudował platformę aukcyjną Woodmall w oparciu o swój sztandarowy produkt – low-codową platformę Neula.

Wśród klientów korzystających z Neuli wymienić można największe polskie instytucje finansowe, jednostki samorządowe (w tym Miasto Stołeczne Warszawa), czy potężne międzynarodowe korporacje.

www.jtweston.plwww.neula.co

Wsparcie w zakeresie prawnym

Na stałe współpracujemy z doradcami prawnymi, podatkowymi oraz finansowymi, tak aby Woodmall stał się miejscem bezpiecznej i legalnej sprzedaży drewna, zapewniającej najwyższy standard wsparcia dla właścicieli zarządzających lasami, a także dla branżowych oraz indywidualnych nabywców drewna. Bezpieczne transakcje i sprawdzone drewno to gwarancja zadowolenia klientów.

Radomir Bałazy
– główny pomysłodawca

Całość zespołu Woodmall łączy główny pomysłodawca – Radomir Bałazy. Jest on wieloletnim pracownikiem Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Komisji Europejskiej (Frontex).

Absolwent wydziału leśnego, wydziału informatyki oraz geoinformatyki, uczestnik staży zagranicznych w austriackich oraz kanadyjskich lasach państwowych. Wraz z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych zespołach, w tym rozwijaniu zinternacjonalizowanych startupów, kierunkuje nasze ambicje dalszego rozwoju Woodmall na rynki międzynarodowe.

Dzięki WoodMall masz dostęp
do sprawdzonego drewna w całej Polsce.
Legalność i bezpieczeństwo transakcji,
jak również wygoda obsługi
jest naszym priorytetem.
Polski Związek Zrzeszeń Leśnych
www.pzzl.pl