Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert
Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert
18 listopada 2022
Wreszcie mamy swoje miejsce

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych (PZZL) powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na palącą potrzebę zjednoczenia prywatnych właścicieli lasów w Polsce w ramach jednej – wspólnej organizacji.  W trakcie minionych 12 lat, reprezentując środowisko prywatnych właścicieli lasów podejmowaliśmy szereg działań, których głównym celem była poprawa sytuacji prawno-gospodarczej naszego środowiska. To m.in. dzięki naszym staraniom Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozszerzyło katalog działań wspierających prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, co sprawia, iż lasy prywatne zwiększają poziom lesistości w Polsce, co jest zgodne z przyjętą przez Rząd polityką.

Jak to się zaczęło?

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych było porozumienie zawarte w październiku 2010 roku którego sygnatariuszami byli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciele Stowarzyszeń reprezentujących właścicieli lasów prywatnych. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych jako organizacja działająca ponad podziałami, niezależnie od politycznych wpływów i światopoglądu zrzeszonych w ramach naszej organizacji członków nieustannie zabiega o interesy polskich właścicieli lasów prywatnych. Zrzeszamy zarówno niewielkich właścicieli lasów jak i wspólnoty leśne bądź osoby, które mogą się pochwalić gospodarstwami leśnymi o powierzchni powyżej kilkuset hektarów. Lasy stanowią wartość szczególną każdego kraju – nie tylko gospodarczą, ale i społeczną – o czym mogliśmy się wszyscy przekonać, zmagając się ze skutkami pandemii COVID. Tym bardziej jesteśmy dumni z faktu, że możemy reprezentować tę ciągle jeszcze niedocenianą grupę społeczną, jaką są w Polsce prywatni właściciele lasów.

Powołaliśmy do życia portal aukcyjnej sprzedaży drewna

Jednym z elementów, którego niewątpliwie brakowało w naszym środowisku, była skanalizowana i zunifikowana sprzedaż surowca drzewnego, która gwarantowałaby zarówno właścicielom lasów jak i potencjalnym nabywcom bezpieczne, szybkie i wiarygodne transakcje. PZZL od początków swojego istnienia czynił starania, aby powołać do życia portal aukcyjnej sprzedaży drewna, w którym to członkowie stowarzyszenia mieliby swój udział i przede wszystkim możliwość nim zarządzania. Wygląda na to, że właśnie materializuje się kolejny z bardzo ważnych dla nas celów, powstaje portal aukcyjnej sprzedaży drewna, w którym to my jesteśmy u siebie.

Nasz portal aukcyjny całkowicie za darmo!

Niezmiernie cieszy nas fakt powstania narzędzia, które z całą pewnością przysłuży się wszystkim prywatnym właścicielom lasów w Polsce oraz wszystkim innym podmiotom jak parki narodowe, lasy miejskie, lasy innej formy własności, które do tej pory prowadziły sprzedaż surowca drzewnego na własną rękę. Mając na względzie sytuację geopolityczną naszego kraju oraz ogromną rolę, jaką odegrać mogą zasoby drzewne w najbliższym czasie, na chwilę obecną podjęta została decyzje o nieodpłatnym udostępnianiu portalu aukcyjnego wszystkim zainteresowanym stronom oraz o całkowitej rezygnacji z jakichkolwiek narzutów związanych ze sprzedażą surowca drzewnego aż do odwołania.